Aanvraag wettelijke schuldsanering / Wsnp

Als de minnelijke schuldenregeling niet lukt, kunt u met hulp van Heijne om toelating tot het wettelijk traject (de Wsnp) vragen via de rechtbank.

Als u wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, worden aan u verplichtingen opgelegd waar u zich gedurende drie jaren aan moet houden. Een van de belangrijkste verplichtingen is dat u gedurende de duur van het Wsnp-traject zo veel mogelijk spaart om uw schuldeisers af te betalen.
Als u alle verplichtingen goed na komt, dan verleent de rechtbank u de schone lei. Dit betekent dat uw schuldeisers niet-betaalde schulden niet meer kunnen opeisen.
Wilt u eerst meer weten over de wettelijke schuldsanering? Kijk dan op onze website bij “ik zit in de Wsnp”.

U wordt niet tot de wettelijke schuldsanering toegelaten als u geen minnelijk traject geprobeerd hebt.
Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent gemotiveerd om zich drie jaar lang maximaal in te spannen om de schuldeisers terug te betalen;
  • U bent bereid om zich te houden aan alle verplichtingen in de wettelijke schuldsanering;
  • Uw schulden over de periode vanaf vijf jaar vóór de aanvraag zijn niet ontstaan door fraude, een misdrijf of onverantwoord gedrag;
  • U hebt de afgelopen tien jaar niet in een Wsnp-traject gezeten

Als u tot de wettelijke schuldsanering wordt toegelaten, krijgt u een Wsnp-bewindvoerder toegewezen. Als wij voor u de aanvraag hebben gedaan, wordt er een bewindvoerder van een ander kantoor aan u toegewezen. U kunt dus niet zelf uw Wsnp-bewindvoerder kiezen.

Een Wsnp-bewindvoerder is géén hulpverlener. De bewindvoerder controleert of u alle verplichtingen nakomt en houdt contact met uw schuldeisers en met de rechtbank. Wilt u meer weten over de rol van de Wsnp-bewindvoerder? Kijk dan op onze website bij “ik zit in de Wsnp”.