Beschermingsbewind

Om een schuldhulpverleningstraject te laten slagen, is het van belang dat u zich stipt kunt houden aan de afgesproken betalingsregelingen en géén nieuwe betalingsachterstanden meer laat ontstaan. Een budgetbeheerder of beschermingsbewindvoerder van Heijne kan u hierbij helpen.

Ook als u wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering kan Heijne u met budgetbeheer of beschermingsbewindvoerder begeleiden.