Informatie

Handige links

www.rechtspraak.nl www.belastingdienst.nl www.bpbi.nl www.uwv.nl www.svb.nl www.nibud.nl www.rvr.nl


Klachtenprocedure

Indien u een klacht hebt dan kunt u gebruik maken van het klachtenformulier.  U vult het formulier zo nauwkeurig mogelijk in om Heijne in staat te stellen uw klacht goed te  kunnen behandelen. U kunt het ingevulde klachtenformulier sturen naar info@heijne.com  of per post naar Heijne Bewindvoering Beheer & Advies, Postbus 11, 1720 AA Broek • Read More »Onze werkwijze en taken

De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van uw vermogen. De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van uw inkomsten en uitgaven, welke sluitend moet zijn. Als er sprake is van een negatief budget onderzoekt de bewindvoerder welke maatregelen er genomen moeten worden voor een positief budget. De bewindvoerder • Read More »


Wetgeving

Burgerlijk wetboek – boek 1 – personen- en familierecht Artikel 438 Beheer goederen 1.Tijdens het bewind komt het beheer over de onder bewind staande goederen niet toe aan de rechthebbende maar aan de bewindvoerder. 2.Tijdens het bewind kan de rechthebbende slechts met medewerking van de bewindvoerder of, indien deze weigerachtig is, met machtiging van de • Read More »