Ik ben hulpverlener

Beschermingsbewind en schulden

Beschermingsbewindvoerders hebben steeds vaker te maken met cliënten die schulden hebben. Betalingsregelingen zijn vaak mogelijk, maar soms is een situatie te problematisch om met een regeling op te lossen. Een traject schuldenregeling bij Heijne kan dan een uitkomst bieden. De Wsnp-bewindvoerders van Heijne zijn bevoegd om minnelijke schuldenregelingen uit te voeren. De Wsnp-bewindvoerder probeert in • Read More »


Maatschappelijk werk

Als maatschappelijk werker biedt u hulp en advies aan mensen met allerlei problemen en moeilijkheden. Wellicht herkent u dat uw klanten vaak ondersteuning nodig hebben op meer dan één leefgebied. Zo kunnen bijvoorbeeld diverse sociale problemen ten grondslag liggen aan financiële tegenslagen en schulden (of andersom). Soms is de financiële situatie zodanig problematisch dat u • Read More »


Verslavingszorg en schulden

Als u als hulpverlener betrokken bent bij cliënten met verslavingsproblematiek zult u merken dat schulden een enorme belemmering kunnen zijn om iemand te begeleiden naar een stabiele leefsituatie. Gemeentelijke instanties selecteren steeds kritischer bij de aanvragen voor schuldhulpverlening, wat als gevolg kan hebben dat mensen met een verslavingsachtergrond niet in aanmerking komen voor een schuldregelingstraject. • Read More »


Gezondheidszorg en schulden

Als hulpverlener binnen de gezondheidszorg signaleert u wellicht problemen bij uw clienten die niet oplosbaar zijn binnen uw vakgebied. Indien er sprake is van financiële problematiek kunt u uw cliënt verwijzen of namens uw cliënt contact opnemen met Heijne om de mogelijkheden van een minnelijke schuldenregeling te bespreken. Hulp bij schulden kan in combinatie met • Read More »