Ik zit in de Wsnp

Doel van de Wsnp

Het doel van uw wettelijke schuldsanering is een schuldenvrije toekomst. Om dit te bereiken is het nodig dat u zich aan alle verplichtingen houdt die zijn verbonden aan het mogen verkrijgen van een schone lei. De bewindvoerder controleert tijdens de duur van het Wsnp-traject of u zich voldoende houdt aan de verplichtingen en informeert de • Read More »


Rol van de Wsnp-bewindvoerder

Uw Wsnp-bewindvoerder heeft een onafhankelijke rol tussen u als schuldenaar, de rechtbank en uw schuldeisers. De Wsnp-bewindvoerder is dus niet uw hulpverlener. Als u merkt dat u hulp nodig hebt om de verplichtingen van de wettelijke schuldsanering na te komen, denk dan aan de mogelijkheid van budgetbeheer of beschermingsbewind. U kunt deze diensten bij Heijne • Read More »


Verloop van een schuldsanering

Uitspraakdatum wettelijke schuldsanering Uw wettelijke schuldsanering begint op de dag dat u bent toegelaten bij de rechtbank. Op het vonnis van de rechtbank wordt dit de uitspraakdatum genoemd. De uitspraakdatum is leidend voor veel aspecten van de schuldsanering. Betalen. U mag na de toelating tot de schuldsanering niet meer op schulden afbetalen die voor de • Read More »


Verplichtingen in de Wsnp

Er gelden vier belangrijke verplichtingen in de wettelijke schuldsanering: de informatieverplichting, de sollicitatieverplichting, het voorkomen van nieuwe schulden en de afdracht-verplichting. Uw wsnp-bewindvoerder controleert of u zich voldoende houdt aan de verplichtingen. De informatieverplichting De informatieplicht houdt in dat u, op uw eigen initiatief, alles wat van belang kan zijn voor het verloop van uw • Read More »


Na de Wsnp

Einde Wsnp met schone lei De rechtbank eindigt uw Wsnp met een schone lei als u zich goed heeft gehouden aan de verplichtingen in de wettelijke schuldsanering. Het gespaarde bedrag op de boedelrekening wordt onder uw schuldeisers verdeeld, maar het is niet hoog genoeg om de schulden volledig af te kunnen betalen. Dit betekent dat • Read More »


Overige regels in de Wsnp

Er zijn vier belangrijke verplichtingen voor u als deelneemt aan de wettelijke schuldsanering; de informatieverplichting, de sollicitatieverplichting, het voorkomen van nieuwe schulden en de afdracht-verplichting. Naast deze verplichtingen gelden er ook andere regels waar u zich aan moet houden. Deze regels zijn niet altijd voor iedereen van toepassing, maar zeker niet minder belangrijk! Betalen aan • Read More »


Klachtenprocedure

Als uw Wsnp-bewindvoerder iets doet waarvan u vindt dat hij/zij daarbij een fout heeft gemaakt dan heeft u de gelegenheid daarover een klacht in te dienen via onze klachtenprocedure. Deze procedure zorgt voor een snelle en professionele afhandeling door één van onze medewerkers. U kunt gebruik maken van ons klachtenformulier onder downloads.