Ik zoek hulp

Budgetbeheer

Met de verzorging van het budgetbeheer wordt de financiële huishouding op orde gebracht en gehouden. Wat doen wij Uitgaven zijn op de inkomsten afgestemd en de financiële afspraken worden bewaakt. Deze dienstverlening wordt zowel aan thuiswonende cliënten als aan cliënten van instellingen aangeboden. Heijne biedt deze dienst als een all-in pakket aan, waardoor er naderhand • Read More »

Beschermingsbewind

Om een schuldhulpverleningstraject te laten slagen, is het van belang dat u zich stipt kunt houden aan de afgesproken betalingsregelingen en géén nieuwe betalingsachterstanden meer laat ontstaan. Een budgetbeheerder of beschermingsbewindvoerder van Heijne kan u hierbij helpen. Ook als u wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering kan Heijne u met budgetbeheer of beschermingsbewindvoerder begeleiden.


Schuldenregeling

Voor een schuldregeling wordt eerst gekeken of er een doorverwijzing naar de gemeentelijke schuldhulpverlening dient plaats te vinden. Gemeenten in Nederland hebben de verplichting om gratis schuldhulpverlening aan te bieden. Er kunnen echter situaties denkbaar zijn dat voor een schuldregeling niet voor een gemeente maar voor een niet gemeentelijke organisatie wordt gekozen. Wsnp-bewindvoerders en beschermingsbewindvoerders • Read More »


Voorwaarden minnelijk traject

Afhankelijk van uw situatie worden er door Heijne voorwaarden gesteld om een schuldenregeling aan te vragen. Een voorwaarde die altijd geldt is de voorwaarde dat u als schuldenaar volledige openheid moet geven over uw financiële situatie en ook van uw partner indien u samenwonend bent. Daarbij is het noodzakelijk dat u Heijne niet alleen over • Read More »


Aanvraag wettelijke schuldsanering / Wsnp

Als de minnelijke schuldenregeling niet lukt, kunt u met hulp van Heijne om toelating tot het wettelijk traject (de Wsnp) vragen via de rechtbank. Als u wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, worden aan u verplichtingen opgelegd waar u zich gedurende drie jaren aan moet houden. Een van de belangrijkste verplichtingen is dat u gedurende • Read More »