Er is iemand overleden

Beheer nalatenschap

Het beheer van een nalatenschap kan worden opgedragen aan een executeur. Die beheert de nalatenschap tijdelijk na overlijden, maar kan ook optreden als beheerder als in het testament bewind is ingesteld of via een verzoek van de erfgenaam. Een testamentair bewind wordt soms ingesteld over de erfenis van een minderjarig kind tot dat het een • Read More »


Advies/bemiddeling

Bij een overlijden wordt u als nabestaande vaak geconfronteerd met vragen die niet snel of  eenvoudig beantwoord kunnen worden. Soms worden vragen vergeten, of beslissingen genomen op basis van onvoldoende of onjuiste informatie. Ook ontstaat soms ruzie. U kunt advies en bemiddeling inroepen bij Heijne Zorg voor Later.


Nalatenschap/Testament

De noodzakelijke regelingen direct na een overlijden worden vaak uitgevoerd of gestuurd door een uitvaartleider. Daarna moet worden uitgezocht of er een testament is, en bij welke notaris dat berust. Soms staat in het testament aan welke persoon of bedrijf de uitvoering van het testament is opgedragen.