Nalatenschap

Levenstestament

In een levenstestament legt u vast aan wie u de zorg wilt toevertrouwen over uw materiële (geld en goederen) en immateriële (medische zorg) belangen, en op welk moment of onder welke omstandigheden u dat wilt laten ingaan. Een levenstestament wordt opgesteld door de notaris, waarbij een goede voorbereiding helpt om dit snel en tegen zo • Read More »


Testament – waarom?

Er kunnen nogal wat redenen zijn om af te wijken van de wettelijke verdeling die wordt gevolgd als er geen testament is: u wilt zorgen dat uw kinderen direct een deel ontvangen u wilt niet dat uw partner alles opmaakt u wilt niet dat een eventuele nieuwe partner het geld krijgt u hebt een bedrijf   u voorziet • Read More »


Een plan maken

Het erfrecht voorziet in situaties waarin een overledene geen testament heeft: de wettelijke verdeling. Er zijn vaak goede redenen om die ‘standaard’ invulling van het erfrecht aan te passen, en dat kan ook op vele manieren. U kunt terecht bij Heijne Zorg voor Later voor het bespreken van de mogelijkheden.