De Heijne Theorie

Uit onderzoek en ervaring blijkt dat cliënten die kampen met financiële problemen vaak niet in staat zijn activiteiten te ontplooien die participatie tot de arbeidsmarkt mogelijk maken. Heijne combineert twee diensten in een innovatief traject van 26 weken waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind wordt, met als eindresultaat een cliënt die werkfit is. Dit doen we door in eerste instantie de financiële- en administratieve situatie inzichtelijk te maken en oplossingen te bewerkstelligen voor de voorliggende problematiek. Vervolgens begeleiden we de client naar de volgende fase van het traject waarin we gaan kijken naar de talenten en kwaliteiten van de client en op welke manier deze ingezet kunnen worden in de huidige arbeidsmarkt.
Dit traject bieden we aan voor de cliënten met een Wajong-, WGA, of ziektewet-uitkering en onderscheiden ons door onze specifieke focus op de financiële activering door het wegnemen van belemmeringen van de cliënt in een traject van 26 weken.