Als zelf doen niet meer lukt !

Wanneer iemand niet in staat is om op een verantwoorde manier zélf zijn financiële zaken te regelen kan de Kantonrechter een bewind over zijn geld en goederen uitspreken. Dit betekent dat een bewindvoerder het financiële beheer gaat uitvoeren. Bewindvoering schept overzicht in problematische financiële situaties en draagt bij aan de rust in het leven van cliënten, zodat zij zich kunnen concentreren op andere gebieden in hun bestaan. Beschermingsbewind is een puur financiële maatregel.

Ik ben een cliënt

Wat houdt bewindvoering in? Bewindvoering is een beschermingsmaatregel en wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. De bewindvoerder heeft de taak om de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen te administreren en te beheren.

Ik ben hulpverlener

Heijne Bewindvoering Beheer & Advies voert verschillende vormen van financiële hulpverlening uit. U kunt bij ons terecht voor beschermingsbewind, basis budgetbeheer en uitgebreid budgetbeheer.

Ik zoek hulp

Beschermingsbewind, ook wel civiel bewind genoemd, is een wettelijke beschermingsmaatregel  en is bedoeld ter bescherming van het geld en goederen.

Informatie

De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van uw vermogen. De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van uw inkomsten en uitgaven, welke sluitend moet zijn

Tarieven

Overzicht tarieven 2019