Privacybeleid

Privacy Verklaring

 

verantwoording

 

Heijne Holding B.V. en haar dochterondernemingen, hierna Heijne, biedt haar klanten o.a. de volgende diensten aan: beschermingsbewind, budgetbeheer, mentorschap, schuldhulpverlening, re-integratie, ondersteuning in de afwikkeling van nalatenschappen en schuldhulpverlening voor ondernemers. Daarnaast wordt Heijne benoemd als bewindvoerder in de Wettelijke Schuldsanering. Heijne neemt de privacy van haar klanten serieus. De gegevens van onze klanten zijn bij ons in veilige handen. Wij delen alleen gegevens met derden als wij daartoe verplicht zijn, of als dat nodig is om het met de klant overeengekomen doel te bereiken. Gegevens die wij niet nodig hebben worden ook niet opgeslagen.

 

aanmelding

Als u zich aanmeldt bij Heijne vragen wij om voor ons noodzakelijke informatie. U geeft ons deze informatie of u geeft aan waar wij die kunnen verkrijgen. Wij hebben die gegevens nodig om uw zaken goed te behartigen.

vastlegging beveiliging en inzage

Uw gegevens leggen wij vast in onze systeem. Deze systemen zijn beveiligd. Zo bent u ervan verzekerd dat derden, die daartoe niet bevoegd zijn, uw gegevens kunnen inzien. Ook u heeft een beveiligde toegang tot een afgeschermd deel ons systeem. Hiervoor krijgt u een gebruikersnaam en wachtwoord. Zo kunt u altijd nagaan of de basis informatie die wij gebruiken juist is.

 

welke gegevens wel

De gegevens die wij van u opslaan verschillen per onderneming en dienst. Een opsomming van  op te vragen informatie. (Let op: nut en noodzaak kunnen dus per onderneming verschillend zijn) is uw naam, adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer(s), e-mailadressen, BSN, bankrekeningen en financiële gegevens. Met financiële gegevens bedoelen wij gegevens over uw inkomsten, uitgaven, vermogen en/of schulden. Verder hebben wij voor het aanvragen van diverse voorzieningen de gegevens over de gezinssamenstelling nodig, gegevens van uw partner en kinderen uw huwelijkse staat. Deze informatie hebben wij nodig om o.a. bij beschermingsbewind alle voorzieningen te kunnen aanvragen en de belastingaangiftes te kunnen doen.

 

Inhoudelijk medische informatie wordt uitsluitend voor de uitvoering van mentorschap en de rol van gemachtigde opgeslagen. De vaststelling van arbeidsongeschiktheid kan worden opgevraagd als deze nodig is voor het aanvragen van uitkeringen. Dit is bijna altijd benodigd bij de schuldhulpverlening.

 

Lidmaatschappen van vakbonden, politieke partijen kerken etc. worden alleen verzameld bij beschermingsbewind als daar betaalverplichtingen bij horen.

 

welke gegevens worden niet verzameld

 

Wij slaan geen gegevens op met betrekking tot ras, etniciteit, politieke gezind, religieuze of filosofische overtuigingen, biometrische gegevens, gewoonten en genetische gegevens.

Met uitzondering van de dienstverlening mentorschap: daarvoor is wettelijk bepaald dat zulke gegevens wel gevraagd en bewaard mogen worden. Deze gegevens zijn dan voor medewerkers buiten de functie mentor niet bereikbaar.

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan anderen indien dit nodig is voor onze de dienstverlening voor de behartiging van uw belangen, door wettelijke verplichtingen of bij dringende redenen zoals bijvoorbeeld bij een bedreigende situatie.

 

–           De wet dit vereist,

–           U toestemming heeft gegeven om deze gegevens te delen of kenbaar te maken.

–           Uw of wij een doorslaggevende reden hebben om deze gegevens te delen/te melden (bijvoorbeeld in geval van een zeer bedreigende situatie)

–           U de opdracht heeft gegeven.

 

 

Derden waar wij informatie aan verstrekken zijn:

– bedrijven, personen of instellingen waarvan u inkomen krijgt,

– bedrijven, personen of instellingen aan wie u moet betalen

– de rechtbank

– Belastingdienst

– schuldhulpverlening

– (op uw verzoek of in uw belang aan:) derden als verzorgers, hulpverleners, advocaten, uw

partner of naaste familie.

 

Overdracht van dossier

 

Wanner onze werkzaamheden eindigen verstrekken wij u – indien u dat wenst – eenmalig een compleet dossier met daarin alle gegevens die door ons zijn opgeslagen. Dit dossier geven we, standaard, in een gangbaar digitaal formaat aan u of, aan door u aangewezen derde partij.

 

Uw contactpersoon

Bij Heijne heeft u een contact persoon die u kunt aanspreken over de gegevens die wij hebben en wat wij geregistreerd hebben en over wat wij daar mee doen. U kunt uw gegevens altijd inzien.
U kunt een kopie van het bestand maken voor eigen gebruik. Als u ziet dat er verkeerde of onjuiste gegevens zijn vermeld (bijvoorbeeld: u heeft een nieuw e-mailadres gekregen of u bent verhuisd) dan verzoeken wij u om dit aan ons te melden. Als u ziet dat wij in het systeem uw gegevens niet compleet hebben ingevuld, dan verzoeken wij u om aanvullende gegevens aan ons door te geven. Wij voorkomen daarmee dat wij op basis van onjuiste of verouderede gegevens tot verkeerde beslissingen of conclusies zouden komen.

Als het dossier is gesloten

Bij het einde van het bewind of het inkomensbeheer zullen de gegevens die wij over u hebben opgeslagen en die wij niet verder nodig hebben verwijderen.
Vanwege de eisen van de belastingdienst, de rechtbank en onze beroepsaansprakelijkheids-verzekering moeten wij bepaalde gegevens tot maximaal 7 jaar na afsluiting van het dossier bewaren.

Klachten of vragen

Bij klachten of vragen over privacyzaken kunt u contact opnemen met de directie van de Heijne Holding. U kunt hiervoor gebruik maken van e-mailadres info@heijne.nl, via ons telefoonnummer 0226-340102 (tijdens onze vaste telefoonspreekuren) of via ons postadres.