Schuldenregeling

Voor een schuldregeling wordt eerst gekeken of er een doorverwijzing naar de gemeentelijke schuldhulpverlening dient plaats te vinden. Gemeenten in Nederland hebben de verplichting om gratis schuldhulpverlening aan te bieden. Er kunnen echter situaties denkbaar zijn dat voor een schuldregeling niet voor een gemeente maar voor een niet gemeentelijke organisatie wordt gekozen. Wsnp-bewindvoerders en beschermingsbewindvoerders zijn in de wet genoemd als partijen die betaalde schuldhulpverlening mogen uitvoeren (art. 48 lid 1 c WcK).

Heijne voert ook schuldregelingen uit voor (ex-)ondernemers en voor schuldenaren met een koopwoning.

De schuldregeling die Heijne, op commerciële basis, uitvoert wordt gefactureerd op uren basis. De bekostiging kan door uzelf of door externen worden betaald (familie, werkgever etc.) en/of worden gedekt uit de 9% regeling (van het te verwachten te sparen bedrag dat aan de schuldeisers wordt aangeboden mag 9% in mindering komen voor de schuldeisers en worden ingezet als kostenvergoeding voor de schuldregeling, analoog aan de regeling van de NVVK, uitgevoerd door de gemeente in Nederland). Een gemiddelde schuldregeling zal minimaal 8 tot 12 uren werk tot gevolg hebben en is afhankelijk van de omvang van de schuldenlast en de complexheid van de situatie. Het uurtarief bedraagt € 65,00 ex BTW.

Als u problematische schulden heeft kunt u zich voor een schuldenregeling aanmelden bij ons kantoor.
De Wsnp-bewindvoerder probeert dan namens u betalingsafspraken te maken met uw schuldeisers, bijvoorbeeld door het aanbieden van een akkoord (afkoop van de schulden door een eenmalige betaling) of door middel van een prognosevoorstel (periodieke afbetaling gedurende drie tot vijf jaar – met als resultaat een gedeeltelijke of volledige betaling). Een prognoseakkoord wordt in samenhang met inkomensbeheer uitgevoerd.

Het minnelijke schuldentraject is vrijwillig voor zowel u (de schuldenaar) als de schuldeisers. Gaan alle schuldeisers akkoord met het voorstel en voldoet u gedurende de duur van het traject aan alle voorwaarden van de regeling, dan wordt het restant van de schulden kwijtgescholden.

Als de schuldeisers niet akkoord gaan, dan is uw minnelijk traject mislukt. Als dat gebeurt, kan Heijne u helpen met de aanvraag voor een wettelijke schuldsaneringsregeling (de Wsnp) via de rechtbank.

Indien u onder beschermingsbewind staat bij Heijne zal de schuldregeling doorgaans ook door de Wsnp bewindvoerder bij Heijne worden uitgevoerd. De kosten voor de schuldregeling worden dan niet apart in rekening gebracht maar betaald uit de bekostiging voor het schuldenbewind (landelijk tarief vastgesteld door het LOVCK). Ook hier wordt de 9% regeling toegepast.

Wilt u vrijblijvend advies of meer informatie over hulp bij een schuldenregeling bij Heijne? Neem gerust contact met ons op.

Geen grote schulden, maar toch hulp nodig?

Ook als u weinig of géén schulden hebt, maar het toch lastig vindt om met geld om te gaan, kunt u bij ons voor hulpverlening terecht. Misschien is dan budgetbeheer of beschermingsbewind een passende oplossing voor u.

Dreigende crisissituatie

Als u niet tijdig hulp heeft gezocht voor uw schulden, kan de situatie ontstaan dat uw verhuurder u uit uw huurwoning wil zetten of dat uw energieleverancier uw gas- en elektriciteit wil afsluiten. Als dit dreigt te gebeuren, dan noemen wij dit een crisissituatie. Voor een dreigende crisissituatie is er onvoldoende tijd om een schuldenregeling op te zetten. Er kunnen echter wel mogelijkheden zijn om de dreigende uithuiszetting of het afsluiten van energie te voorkomen. Een schuldenregeling kan daarna alsnog worden opgezet. Neemt u zo spoedig mogelijk contact met ons op?