Tarieven

Tarieven bewindvoering + budget 2019 2019
Uurtarief incl. BTW  € 80,47
Bewindvoering enkel incl BTW
Standaard  € 114,14
Problematische schulden  € 147,62
Intakekosten  € 644,93
Intakekosten indien eerst budgetbeheer  € 482,79
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning  € 402,93
PGB  € 603,79
Eindkosten  € 242,00
Bewindvoering gezin incl BTW
Standaard  € 136,94
Standaard + Problematische schulden  € 157,09
2 maal problematische schulden  € 177,17
Intakekosten  € 773,19
Intakekosten indien eerst budgetbeheer  € 579,59
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning  € 402,93
PGB  € 603,79
Eindkosten  € 290,40
Budgetbeheer enkele zaak incl BTW
Basis budgetbeheer maandtarief  € 70,87
Intakekosten basis budgetbeheer  € 259,62
Beëindigingskosten basis budgetbeheer enkele zaak  € 194,73
Uitgebreid budgetbeheer maandtarief  € 92,73
Intakekosten uitgebreid budgetbeheer  € 405,43
Beëindigingskosten uitgebreid budgetbeheer enkele zaak  € 214,17
Budgetbeheer gezin incl BTW
Basis budgetbeheer maandtarief  € 87,23
Intakekosten basis budgetbeheer  € 311,58
Beëindigingskosten basis budgetbeheer dubbele zaak  € 233,66
Uitgebreid budgetbeheer maandtarief  € 111,27
Intakekosten uitgebreid budgetbeheer  € 480,03
Beëindigingskosten uitgebreid budgetbeheer dubbele zaak  € 257,02
Curatele of Bewindvoering + Mentor incl BTW
Standaard  € 205,40
Problematische schulden  € 235,55
Intakekosten  € 1.160,39
Intakekosten indien eerst budgetbeheer  € 1.015,19
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning  € 402,93
Eindkosten  € 242,00
Curatele gezin incl BTW
Standaard  € 296,65
Standaard + Psychische Problemen  € 313,48
2 maal Standaard + Psychische Problemen  € 330,23
Intakekosten  € 1675,85
Intakekosten indien eerst budgetbeheer  € 1513,71
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning  € 402,93
PGB  € 603,79
Eindkosten  € 290,40
Mentorschap  incl BTW
Standaard  € 114,14
Psychische problemen 18-23 jr  € 147,62
Intakekosten  € 644,93
Verhuizing  € 402,93
PGB  € 603,79
Mentorschap gezin
standaard  € 205,09
Standaard + Psychische Problemen  € 235,55
2 maal Psychische Problemen  € 265,80
Intakekosten  € 1160,39
Verhuizing  € 402,93
PGB  € 603,79
Tarieven bewindvoering + budget 2019 2019
Uurtarief incl. BTW  € 80,47