Tarieven

Tarieven bewindvoering + budget 2020 2020
Uurtarief incl. BTW  € 82,04
Bewindvoering enkel incl BTW
Standaard  € 116,26
Problematische schulden  € 150,44
Intakekosten  € 657,03
Intakekosten indien eerst budgetbeheer  € 492,47
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning  € 410,19
PGB  € 614,68
Eindkosten  € 246,84
Bewindvoering gezin incl BTW
Standaard  € 139,55
Standaard + Problematische schulden  € 160,02
2 maal problematische schulden  € 180,50
Intakekosten  € 778,71
Intakekosten indien eerst budgetbeheer  € 590,48
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning  € 410,19
PGB  € 614,68
Eindkosten  € 296,45
Budgetbeheer incl BTW
Budgetbeheer intramuraal  € 80,22
Intakekosten  € 264,50
Beëindigingskosten  € 198,39
Budgetbeheer Extramuraal zonder schulden enkel € 107,39  
Budgetbeheer Extramuraal zonder schulden Dubbel € 128,26
Intakekosten € 413,05
Beëindigingskosten € 218,19
Curatele of Bewindvoering + Mentor incl BTW
Standaard € 209,33
Problematische schulden € 239,98
Intakekosten € 1.182,17
Intakekosten indien eerst budgetbeheer € 1.034,55  
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 410,19  
Eindkosten
 
 € 242,00
Curatele gezin incl BTW
Standaard  € 296,65
Standaard + Psychische Problemen  € 313,48
2 maal Standaard + Psychische Problemen  € 330,23
Intakekosten  € 1675,85
Intakekosten indien eerst budgetbeheer  € 1513,71
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning  € 402,93
PGB  € 603,79
Eindkosten  € 290,40
Mentorschap  incl BTW
Standaard  € 114,14
Psychische problemen 18-23 jr  € 147,62
Intakekosten  € 644,93
Verhuizing  € 402,93
PGB  € 603,79
Mentorschap gezin
standaard  € 205,09
Standaard + Psychische Problemen  € 235,55
2 maal Psychische Problemen  € 265,80
Intakekosten  € 1160,39
Verhuizing  € 402,93
PGB  € 603,79
Tarieven bewindvoering + budget 2019 2019
Uurtarief incl. BTW  € 80,47