Traject 1: Werken aan een positief saldo, en een herstelde toekomst.

Wij kunnen onze cliënten een volledige begeleiding bieden. In tegenstelling tot de meeste andere bureaus ligt onze focus op financiële activering en dan specifiek op de mogelijkheden van de kandidaten met een Wajong- WGA-, of Ziektewet-uitkering. Wij beschikken over de ervaring en kennis die nodig is om deze doelgroep te begeleiden naar een financieel gezond huishouden. Wij gaan uit van de mogelijkheden en denken niet in beperkingen. In ons traject richten wij ons op oriëntatie, activering en mogelijkheden om de cliënt zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Wij werken op het vlak waar arbeidspotentie aanwezig is, maar waar nog geen directe bemiddelingsmogelijkheden naar werk bestaan. Onze expertise ligt op het gebied van het financieel ‘ontzorgen’. Zorgdragen voor de ‘mind change’ en ervoor zorgdragen dat de neuzen dezelfde kant op komen te staan. Samen met onze cliënten zorgen wij voor een degelijke basis en een goede voorbereiding voor toetreding tot de arbeidsmarkt.  In onze trajecten betrekken wij de partijen die invloed kunnen uitoefenen op de terugkeer naar de arbeidsmarkt. Een veelvoorkomend probleem is bijvoorbeeld het niet op orde hebben van de financiële administratie. De zorgen hierover staan een goede re-integratie naar werk vaak in de weg. Met ons gediplomeerde en ervaringsdeskundige team kunnen wij deze belemmering naar een optimale re-integratie wegnemen.

Door dit traject zal de sociaal-maatschappelijke zorg verkleinen, waardoor hij of zij geschikt is om deel te nemen aan re-integratie gerichte activiteiten. Langs deze weg kan het vinden van een leuke baan weer centraal komen te staan en komt het perspectief van actieve deelname aan het maatschappelijk verkeer dichterbij.