Traject 2: Werken aan een positief saldo

Wij kunnen onze cliënten een financiële begeleiding bieden. In tegenstelling tot de meeste andere bureaus ligt onze focus op financiële begeleiding, ondersteuning en activering. Wij beschikken over de ervaring en kennis die nodig is om deze doelgroep te begeleiden naar een financieel gezond huishouden. Wij gaan uit van de mogelijkheden en denken niet in beperkingen. In ons traject richten wij ons op (financiële) oriëntatie. Wij werken op het vlak waar arbeidspotentie aanwezig is, maar waar financiële belemmering naar werk in de weg staat. Onze expertise ligt op het gebied van het financieel ‘ontzorgen’. Zorgdragen voor de ‘mind change’ en ervoor zorgdragen dat de neuzen dezelfde kant op komen te staan.  Het niet op orde hebben van de financiële administratie de zorgen hierover staan een goede re-integratie naar werk vaak in de weg. Met ons gediplomeerde en ervaringsdeskundige team kunnen wij deze belemmering naar een optimale re-integratie wegnemen.

Onze dienstverlening verkleint de afstand tot de arbeidsmarkt van de kandidaat, door financiële problematiek inzichtelijk te maken en te werken aan een oplossing. Door dit traject zal de sociaal-maatschappelijke zorg verkleinen, waardoor hij of zij geschikt is om te starten met solliciteren. Langs deze weg kan het vinden van een leuke baan weer centraal komen te staan en komt het perspectief van actieve deelname aan het maatschappelijk verkeer dichterbij.