Traject 3: Schuldenpreventie

Heijne wil “het hebben van schulden” uit de taboesfeer halen waardoor schuldenaren zich eerder zullen melden. Wij menen dat de dienstverlening ruimer zou moeten zijn, zodat de kans van slagen van een schuldhulpverleningstraject vergroot wordt of wellicht dat het traject niet nodig blijkt te zijn en daarmee de maatschappelijke- en economische schade die het hebben van problematische schulden met zich meebrengt beperkt blijft.  Wanneer zo vroeg mogelijk hulpverlening op financieel gebied wordt ingezet kan een aaneen schakeling aan problemen voorkomen worden.  Inschakeling van o.a. het maatschappelijk werk of GGZ bij complexiteit in schulden is daarbij een belangrijke factor, evenals samenwerking met nutsbedrijven en (verhuurders) woningcorporaties. Door eerder met mensen in contact te komen zal ook die groep worden bereikt die zich nóg niet in een problematische schuldsituatie bevindt en er een lichte hulpverlening nodig is.