Als het via de Rechter gaat !

De wettelijke schuldsanering biedt mensen die zich in een problematisch schuldenpositie bevinden de mogelijkheid tot een schuldenvrije toekomst. Als de wettelijke schuldsanering goed wordt doorlopen, dan wordt het traject namelijk afgesloten met een schone lei. De schone lei houdt in dat (het restant van) de openstaande schulden niet meer opeisbaar zijn.

Ik zit in de Wsnp

Het doel van uw wettelijke schuldsanering is een schuldenvrije toekomst.

Ik ben hulpverlener

Als u als hulpverlener betrokken bent bij cliënten met verslavingsproblematiek zult u merken dat schulden een enorme belemmering kunnen zijn om iemand te begeleiden naar een stabiele leefsituatie.

Ik ben schuldeiser

Een traject schuldenregeling bij Heijne kan dan een uitkomst bieden. De Wsnp-bewindvoerders van Heijne zijn bevoegd om minnelijke schuldenregelingen uit te voeren.

Ik zoek hulp

Om een schuldhulpverleningstraject te laten slagen, is het van belang dat u zich stipt kunt houden aan de afgesproken betalingsregelingen en géén nieuwe betalingsachterstanden meer laat ontstaan.